Svenska drottningar

I blickfånget från Vasatiden till idag

Vad har det inneburit att vara drottning och ständigt befinna sig i blickfånget? Vilka krav har hon haft på sig?

  • Författare: Karin Tegenborg Falkdalen
  • Artikelnummer: 10488
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 380 sidor, Historiska Media

Drottningrollen under femhundra år

Från Gustav Vasas första fru, till Carl XVI Gustafs maka.

»Hon måste älska sin gemål, hon måste vörda, älska och vinna sin släkt, hon måste laga att hon blir omtyckt av den nation, i vilken hon skall leva och dö! Hon får aldrig lov att blanda sig i affärer, som inte angår henne …«

Det var några av de råd som den danska prinsessan Sofia Magdalena fick inför sitt giftermål med Gustav III, och de liknar nog på många sätt de förmaningar som andra blivande drottningar fått. För det gällde att navigera rätt när man kom till hovet som hade högt ställda förväntningar. Förutom att vara en kärleksfull maka skulle den blivande drottningen vara blygsam, ärbar, ha goda anor samt inte minst ett fördelaktigt yttre. I alla tider har nämligen utseendet varit en viktig statusmarkör, berättar Karin Tegenborg Falkdalen. Efter Vasadöttrarna och Vasadrottningen är Tegenborg Falkdalen något av en specialist på svenska prinsessor och kvinnliga majestäter. I Sveriges drottningar undersöker hon hur rollen som maka, mor till tronföljaren, landsmoder, representativ hustru samt politisk partner till monarken har förändrats över tiden. För kraven på drottningen har haft olika uttryck. Sekel för sekel presenteras vi för kungligheterna och får träda in i hovlivet allteftersom författaren utforskar sitt ämne.

På många sätt lever en drottning ett priviligierat liv, men boken visar även på de höga krav som ställts på kvinnorna. I många fall anlände de helt unga till ett främmande land där de inte alltid kände sig så välkomna – inte sällan handlade det ju om regelrätta konvenansäktenskap. Och flera av dem fick offra både liv och hälsa för att trygga tronföljden.

 

Gustav II Adolfs maka Maria Eleonora avporträtterad när hon var 20 år gammal. Hennes skönhet prisades i sam­tiden och blev ett tema i historieskrivningen som annars har haft en negativ upp­fattning om henne.

 

Allegori över änkedrottning Hedvig Eleonora som regent med riksrodret i sin hand. Hon framställs som en kärleksfull mor för både sin son och det svenska folket, och omges av flera dygder som kännetecknar hennes regentskap, däribland rättvisa, måttfullhet och klokhet.