Svenska kvinnor historien

Vet du vem Maria Christina Bruhn är? Hon utvecklade artilleriteknik under 1770-talet. Här porträtteras åtta bortglömda svenskor.

159:-
  • Författare: Stefan Högberg
  • Artikelnummer: 10383
  • Ill. i sv/v
  • Mjukband, 190 sidor, Historieporten

Alla dessa förunderliga kvinnor

Minibiografierna gör nedslag i sexhundra år av svensk genushistoria.

Många är de kvinnor som påverkat historiens gång och som eftervärlden glömt. I Kvinnor historien glömde (art.nr 10167) har Stefan Högberg tidigare presenterat välskrivna minibiografier över bland andra den kinesiska änkekejsarinnan Cixi, rebel˝ˇledaren Lakshmibai från Indien och den brittiska spionen Aphra Behn. I sin nya bok koncentrerar han sig på åtta svenska kvinnoöden väl värda att försjunka i. De utspelar sig inom olika samhällsklasser och i olika tider, vilket gör att boken nosar på en lång period i svensk historia, från medeltid till 1900-tal.

Några av dessa kvinnliga aktörer utmanade samtiden genom att rucka på normen för vad en anständig kvinna skulle ägna sig åt. Här möter vi följaktligen uppfinnaren Maria Christina Bruhn, artilleristen Ulrika Eleonora Stålhammar, kapardrottningen Ingela Gathenhielm och äventyrerskan Eva Dickson. Andra kunde nå maktpositioner genom äktenskapet. Ingeborg Håkonsdotter, maka till hertig Erik – hjälten i Erikskrönikan – och drottning Filippa är exempel på detta och på den betydelse giftermålsallianser hade, inte minst i det medeltida samhället.