Svenskarna i första världskrig

Många svenskar engagerade sig i kriget, på både hemmaplan och slagfälten.  »Välskrivet, faktaspäckat och vackert illustrerat.« BTJ.

  • Författare: Nils Fabiansson
  • Artikelnummer: 8217
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 326 sidor, Carlssons

Okända tragedier, äventyr och öden

»Fabiansson bidrar med utförligt historiskt bakgrundsmaterial och detaljerade personporträtt … Välskrivet, faktaspäckat och vackert illustrerat.« BTJ

Böcker om första världskriget handlar av naturliga skäl sällan om svenskar, men här är en bok som går mot strömmen. Under arbetet med Historien om västfronten (Clio 7/14) påträffade Nils Fabiansson så många uppgifter om svenskar engagerade i första världskriget att han fortsatte sina efterforskningar. Resultatet presenteras i denna tänkvärda studie, som skildrar både vad som gjordes på hemmaplan och aktiviteter på de utländska slagfälten.

Kriget gjorde sig ständigt påmint, inte bara i tidningarna. Tusentals transitflyktingar anlände till Sverige redan sommaren 1914 och under de långa krigsåren utväxlades mer än 60 000 krigsinvalider på svensk mark. Många svenskar anmälde sig också som frivilliga, men den största gruppen stridande svenskar utgjordes av flera tusen unga män som nyligen utvandrat till USA och inkallades där. Deras historia har sällan berättats, här görs det med eftertryck.

 

Anna Lindhagen, barnavårdsinspektör i Stockholm, var eldsjälen bakom Belgiska hjälpfonden
för föräldralösa barn. Hon är bara en av all engagerade svenskar vi möter i boken.