Svenskt näringsliv och industr

En bred beskrivning av industrins och företagens betydelse för Sveriges utveckling. Författarna är professorer i ekonomisk historia.

  • Författare: Lars Magnusson, Lena Andersson-Skog
  • Artikelnummer: 10188
  • Ill. i sv/v
  • Danskt band, 204 sidor, Dialogos

Järnvägen, reformer och stora affärer

En bred beskrivning av industrins och företagens betydelse för Sveriges utveckling.

Den industriella revolutionen omvandlade samhälle och näringsliv i Sverige på ett radikalt sätt. Avstamp för den historien brukar göras år 1864, då näringsfrihet infördes, men för att sätta in allt i ett större sammanhang låter Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson, båda professorer i ekonomisk historia, sin berättelse börja långt dessförinnan, under 1500-, 1600- och 1700-talen. Det var då som bland annat stora gruvfyndigheter gjordes, järn började exporteras och den agrara revolutionen inleddes – alla avgörande komponenter för den fortsatta utvecklingen. Boken beskriver därefter huvuddragen i den industriella omvandlingen och de ekonomisk-politiska förutsättningar och drivkrafter som låg bakom industrialiseringen av landet.

Svenskt näringslivs och industrins framväxt 1864–1914 är en nätt och läsvänlig utgåva, som motsvarar del i av författarnas kritikerrosade mastodontverk om 750 sidor, Det svenska näringslivets historia 1864–2014.