Sverige och första världskrige

Maritima perspektiv

Den maritima historien har en nyckelroll för förståelsen av Sveriges agerande under kriget, visar expertgrupp i läsvärd antologi.

  • Författare: M. Arnshav, A. Linderoth (red.)
  • Artikelnummer: 8216
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 287 sidor, Historiska Media

Sverige i skuggan av kriget

Den maritima historien har en nyckelroll för förståelsen av Sveriges agerande under kriget, visar expertgrupp.

Även om Sverige stod utanför första världskriget berördes landet på många sätt av den omfattande konflikten. Inte minst påverkades den civila sjöfarten, visar antologin Sverige och första världskriget. Fyrar i både krigförande och neutrala länder släcktes omedelbart vid krigsutbrottet och sjömärken togs bort, och successivt skulle minor och krigsfartyg försvåra livsmedelsförsörjningen, något som blev märkbart i hela landet.

I boken berättar ett antal svenska och utländska forskare även om storpolitiska händelser och krigets militära sida. Att Sverige var nära att dras med i kriget, avslöjar Gunnar Åselius, medan Thomas Roth synar Ålandsfrågan i sitt läsvärda bidrag. Andra författare vet att berätta om slaget om Skagerrak, som kunde ses från Skandinaviens kuster, om minröjning på västkusten och om ubåtskrigföring, där Sverige vid tiden låg i framkant.

 

Segling började vara i ropet i Sverige just som kriget bröt ut. Både lustsegling och kappsegling genomsyrades
av manliga normer. I segelpressen talades om »vår fostrande, härdande och manliga idrott«.