Union och demokrati

Union och demokrati. De Förenade rikena Sverige-Norge 18151905

Lagom till 100-årsdagen av unionens upplösning mellan Norge och Sverige kom det imponerande tvåbandsverket Sverige och Norge under 200 år ut.

  • Författare: Bo Stråth
  • Artikelnummer: 5040
  • Inbunden, 688 sidor, Nya Doxa

Lagom till 100-årsdagen av unionens upplösning mellan Norge och Sverige kom det imponerande tvåbandsverket Sverige och Norge 200 år ut, som beställts av de norska och svenska regeringarna.

Den första volymen, Union och demokrati, är skriven av Bo Stråth, professor i samtidshistoria vid Europauniversitetet i Florens.

Unionen kom ju till 1814 genom krigisk erövring och upplöstes 1905 genom fredlig avveckling. Hur skall denna utveckling förstås? Stråth hjälper oss på vägen genom att göra en mycket gedigen exposé över 90 års unionshistoria och detta utifrån tre intressanta perspektiv: sambandet mellan ekonomisk och politisk integration; unionens geopolitiska läge och den betydelse utrikespolitiken därmed fick, och slutligen genom en jämförelse med dagens europeiska union.

Efter 1905 följde en snabb industrialisering i Norge och en våg av reformiver sköljde in över Sverige. Den modernisering som stöpte om de båda skandinaviska länderna skildras av Francis Sejersted, professor i ekonomisk och social historia, i Socialdemokratins tidsålder

. Han ger en levande och fyllig bild av samhällsutvecklingen i de båda länderna under 1900-talet och gör en jämförande analys av bland annat familjepolitik, välfärdssystem och näringsliv. Men han speglar också hur förhållandet mellan länderna utvecklades under seklet samt den ambivalens som följde i andra världskrigets spår och ländernas olika öden.