Sveriges ekonomiska historia

  • Författare:
  • Artikelnummer: 8143
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 488 sidor, Studentlitteratur

För de läsare som vill studera mer grundligt hur det svenska samhället löst sina försörjningsproblem under historiens gång har nu professor Lars Magnussons klassiska bok Sveriges ekonomiska historia givits ut på nytt.

Originalet utkom 1996, men denna nya utgåva är uppdaterad och reviderad utifrån ny svensk och internationell forskning och tecknar huvuddragen i det myller av komplexa händelser som utgör vår ekonomiska historia.

Magnusson tar avstamp omkring år 1000 och skriver och resonerar kring bland annat jordägande under medeltiden, hur städerna växte fram, den agrara omvandlingen, det industriella genombrottet, 1930-talets krispolitik, välfärdsstaten och vår egen turbulenta samtid.

Mycket håller på att förändras, vilket kommer att sätta djupa spår i den svenska ekonomin för lång tid framöver.