Sveriges första globala …

En 1700-talshistoria

Oerhört välskriven och perspektivrik skildring av seklet då Sverige blev en handelsnation att räkna med. Utsökt illustrerad.

269:-
  • Författare: Leos Müller
  • Artikelnummer: 8253
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 256 sidor, Dialogos

Mot världen bortom Skagerrak

För att förstå 1700-talets stora materiella och mentala omvandling krävs ett globalt perspektiv.

Ofta förknippas nog svenskt 1700-tal med Karl XII, frihetstiden och Gustav III, men Leos Müller breddar med övertygelse den synen i Sveriges första globala århundrade. Boken är en oerhört intressant skildring av det sekel då Sverige på allvar tog steget in på den internationella världsmarknaden och skaffade sig den femte största handelsflottan i världen. Förändrade konsumtionsvanor, med stor efterfrågan på kolonialvaror, gjorde att det fanns plats för fler spelare bland de stora handelsnationerna.

Müller följer den svenska handeln i tre olika delar av världen, och givetvis ingår Ostindiska kompaniet i denna skildring. Men tro inte att det var på det vackra kinesiska porslinet som pengarna fanns att tjäna. Den stora förtjänsten låg på kinesiskt te, som kompaniet handlade upp i Kanton och återexporterade till Storbritannien (redan då en stor tedrickarnation). Även i Medelhavet var det neutrala Sverige aktivt, berättar professor Müller. Här koncentrerade man sig på den viktiga salthandeln och lyckades förhandla till sig fredsavtal med nordafrikanska nationer för att freda svenska skepp. Därmed blev det intressant för krigförande länder i området att frakta varor under svensk flagg, och handelsflottan växte rekordartat. Geografiskt expanderade svensk handel också över Atlanten, där man hittade nya marknader för det svenska järnet.

En av bokens stora förtjänster är Müllers vältaliga förmåga att förklara de komplexa sammanhangen mellan konsumtion, handel, storpolitik, kolonialism och slaveri. Genom att följa såväl anställda inom Ostindiska kompaniet som skotska köpmän och flamländska bankirer kommer tiden och människorna oss nära. Och som alltid är det lika trevligt att hålla en formmässigt tilltalande bok i sin hand, fylld med intressanta illustrationer och riktigt bra bildtexter. Det blir knappast bättre än så här.

 

Gustavia ett slavsamhälle som alla andra västindiska öar.
På kajen syns både slavar och finklädda vita.

 

 

På denna brittiska skämtteckning från 1804 visar sjömannen hur
lastning av smuggelgods, som gin, kaffe och te, går till.
  

 

Risken att kapas av nordafrikanska korsarer och säljas på slavmarknaden
var en del av vardagen för de svenska sjömän som kom till Medelhavet.
Holländsk avbildning av en slavmarknad, 1684.