Sveriges kyrkohistoria 5

Individualismens och upplysningens tid

Vad hände med den svenska kyrkan under det växlingsrika 1700-talet? Femte bandet i detta vederhäftiga referensverk.

399:-
  • Författare: Harry Lenhammar
  • Artikelnummer: 5191
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 304 sidor, Verbum

Femte bandet, Individualismens och upplysningens tid. När Karl XII i april år 1700 lämnade Sverige för att leda krigen ute i Europa hade han en väl organiserad kyrka bakom sig. Någon kyrklig kritik mot enväldet hördes knappast; kyrkan betraktades som en självklar del av statsmakten.

Boken är indelad i fyra huvudavsnitt: Krigets åskor och fredens klockor; Enheten i religionen sätts på prov; Vakthållning, sekularisering och innerlig tro samt Ökad tolerans och öppen idékamp. Liksom i de andra delarna finns det gott om fördjupningsartiklar, bland annat Lappmarken i överhets- och missionsperspektiv, 1700-talets kyrkotextilier samt Emanuel Swedenborg.