Sveriges medeltid

»Sveriges medeltid är ett av Dick Harrisons bästa översiktsverk. Kanske rentav The best of Harrison?« Henrik Meinander, SvD.

  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 19353
  • Rikt ill. färg och sv/v
  • Inbunden, 456 sidor, Historiska Media

Spränglärt, vittomfamnande och välformulerat

Ett nytt standardverk om Sveriges medeltid

Det är svårt att inte fascineras av den långa tidsepok som tar sin början vid sen järnålder och går fram till Gustav Vasas trontillträde – och än svårare om man som läsare har professor Dick Harrison som ledsagare.

I Sveriges medeltid skildrar han den stundtals mycket dramatiska historien där namnkunniga makthavare, kungar och drottningar får sina naturliga huvudroller, men där även så kallade vanliga människor, beroende av rika skördar för att överleva, blir en del av berättelsen.

Här får vi bland många andra möta Birger jarl, Valdemar, Magnus Ladulås, Engelbrekt, heliga Birgitta och Sten Sture. Vidare skriver Harrison levande om vikingarnas tid, hur ett katolskt rike formas, om det medeltida kulturlandskapet och pestens framfart, om ett antal krig och oändligt mycket mer. Utöver det gedigna textinnehållet pryds boken även av ett informativt, vackert bildmaterial som väl avvägt placerats i sitt sammanhang.

Nu benämns epoken knappast längre »den mörka medeltiden«, även om beskrivningen vore korrekt vad gäller oupplysta vägar och hus. Så stig in i en dynamisk, färgrik, omvälvande tid!

*

»…varken en viking eller en nutidsmänniska hade känt igen sig«, konstaterar Dick Harrison krasst i sin nya bok Sveriges medeltid. När jag slår igen boken, på dryga 450 sidor, är det med samma känsla som efter sista avsnittet på en bra Netflixserie. Jag vill inte att det ska ta slut. Det är spännande, lärorikt och intresseväckande.

Sveriges medeltid bygger delvis på Harrisons texter i del 2 och del 3 från 2009/2010 i Nordstedts stora bokverk Sveriges historia. Behöver Lundaprofessorn i historia verkligen skriva en ny bok om samma tidsperiod?

Svaret tveklöst ja. Under de senaste tio åren har arkeologiska utgrävningar och ny historisk forskning berikat kunskapen om medeltiden. Även utgrävningar i Gamla Uppsala och Uppåkra i Skåne har gett nya insikter om den järnålderskultur som medeltiden växer fram ur.

De första hundra sidorna ägnas just åt den sena järnåldern och vikingatiden, innan man kommer till medeltiden. Harrison tar alltså ett rejält kliv bakåt i historien. Det är ett klokt pedagogiskt grepp som lyfter fram vad som särskiljer medeltiden från tidigare tidsperioder.

Författaren redogör inte bara för vad som händer i de ursprungliga svenska kärnområdena i Svealand och Götaland utan berikar skildringen med dansk, norsk och norrländsk historia för att läsaren ska förstå utvecklingen i de gränsområden som kom att bli dagens Sverige. Även händelser i den östra rikshalvan, Finland, blir belysta i viss mån.

Harrison jämför och värderar både svenska och utländska historiska källor med varandra. Han redogör gärna för olika tolkningsmöjligheter och diskussioner mellan historiker och knyter an till andra vetenskapliga discipliner som kulturgeografi, ortnamnsforskning, osteologi, etymologi, botanik och zoologi. Det gör framställningen bred och fascinerande. Istället för notapparat finns en diger källförteckning i slutet av boken för varje kapitel. Den innehåller både en del, där skriftliga äldre källor och deras värde presenteras, och en fristående lista med nutida vetenskapliga titlar.

Två genomarbetade register i boken gör att Sveriges medeltid också fungerar som en uppslagsbok. Dels finns ett geografiskt register som underlättar för läsaren att hitta lokalhistoria, dels ett personregister, vilket kan behövas då medeltiden är fylld av kungar och personer med samma namn. Eftersom händelser, orter och historiska personer dyker upp i olika sammanhang i olika delar av boken har författaren också lagt in sidhänvisningar i den löpande texten så att det lättare går att följa upp utvecklingen för en företeelse eller en person.

Sveriges medeltid är en vacker bok, generöst illustrerad med många kongeniala färgbilder, ibland över hela sidor. En positiv överraskning är att man givit plats för informativa kartor, när man bäst behöver dem fortlöpande inne i boken, till exempel för att följa pestens väg i Europa och Norden under mitten av 1300talet.

Harrison berättar engagerat om både den kända och okända historien. Han skriver intresseväckande med ett elegant, lätt språk. Stundtals är boken spännande som en deckare, till exempel när Harrison beskriver hur Birger jarl griper makten, omformar gamla härskarsystem till effektiva strukturer som levt in i vår egen tid. Beskrivningen av hur senare högfrälset agerade under 1400talet känns igen bland vår tids största makthavare: »Vänskapsrelationer, släktband /…/ självbevarelsedrift, opportunism, rädsla för grannen, plötslig ovänskap – allt spelade in och allt fick i förlängningen politisk relevans.«

Det är med fast hand Dick Harrison leder läsaren in i och genom medeltiden. När han mot slutet kommer fram till de välkända händelserna såsom slaget på Brunkeberg 1471, Stockholms blodbad och Gustav Vasas maktövertagande är det inga upprepande historiska berättelser. Författaren fördjupar och intensifierar skildringen med bakomliggande skeenden, avgörande detaljer och just den typ av fakta som gör historien begriplig och meningsfull. Sveriges medeltid väcker lust att få ta del av mer historia.

Petter Ljunggren
utställningspedagog, Vasamuseet

Drottning Margareta, avbildad på sin sarkofag i Roskilde domkyrka, där flertalet danska monarker vilar.

 

Valdemar Atterdag avbildad på en målning i Sankt Peders Kirke i Næstved, utförd kort tid efter kungens död. Senare kalkades målningen över men återupptäcktes i slutet av 1800-talet.

 

Hövdingahjälm från Vendel, tillverkad av järn med bronsbeslag. Nässkyddet är utformat som en korp.

 

Under skördetiden mobiliserades all manna- och kvinnokraft på gårdarna. Det hände rentav att bönderna lämnade härarna mitt under brinnande krig för att arbeta på åkrarna. Träsnitt i Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus.

 

En detalj på Skogbonaden: fromma kristna har samlats i en kyrka och ringer i klockor, medan onda och goda krafter strider utanför.