Sydafrikas historia

Få moderna samhällen är så intimt sammanflätade med sin egen historia som Sydafrika. Det här är historien om en verklig smältdegel.

265:-
  • Författare: Andreas Karlsson
  • Artikelnummer: 7687
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 336 sidor, Historiska Media

»Få moderna samhällen är så intimt sammanflätade med sin egen historia som Sydafrika. Svaret på i stort sett varenda fråga om varför landet och dess invånare är som de är ligger djupt inbäddat i det förflutna. Varje nyhetshändelse har historiska kopplingar, på samma sätt som varje enskilt möte mellan människor har det.«

Orden är Andreas Karlssons, journalist och guide bosatt i Sydafrika, och författare till detta översiktsverk över landets historia. Fokus ligger på tiden efter den första europeiska kontakten (sent 1400-tal), det turbulenta 1800-talet, på apartheidtiden, självständigheten och dagens situation.

Men även den äldre tiden berörs. Sydafrika är som bekant platsen för människans ursprung, och det innebär att marken där i princip alltid varit bebodd. Ur ett historiskt perspektiv kan därför varken den svarta eller vita befolkningen i dag påstå att de har rättmätiga anspråk på landområdet. Blott en mycket liten del av dagens sydafrikaner hör till ursprungsbefolkningen.