Tankemaskinen

Polhems huvudvärk och andra studier i tänkandets historia

Spränglärd essäsamling om de olika tankeredskap människan använt sig av för att tolka och förstå sin omvärld. Fokus ligger på 1600- och 1700-talen då man letade efter den ultimata vetenskapliga metoden.

269:-
  • Författare: David Dunér
  • Artikelnummer: 6865
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 523 sidor, Nya Doxa

David Dunérs spränglärda essäer om de olika tankeredskap som människan använt för att tolka och förstå sin omvärld är verkligen något att bita i för den som gillar lite intellektuellt motstånd. I Tankemaskinen inriktar han sig framför allt på 1600- och 1700-talen, då människan sökte efter den ultimata vetenskapliga metoden. Under dessa sekel upptäcktes nya »världar«, man blickade in i materiens minsta beståndsdelar och skådade ut i omätliga rymder med hjälp av ny teknik, letade efter samband mellan tingen, gav sig in i kroppens maskin – för visst var den väl en maskin? Det svenska mekaniska snillet Christopher Polhem sökte till och med efter det perfekta, universella språket och fann det på – månen!

De elva essäerna behandlar så olika ämnen som Falu koppargruva (landets främsta inkomstkälla under 1600-talet, men vars gap fick de många besökarna att tänka på helvetet), ögats historia (med bland annat upptäckten av perspektivet) och Linnélärjungen Pehr Löflings expedition till Vene-zuela, där han undersökte landets växt- och djurliv.