Theofanes krönika

En av Europas viktigaste källskrifter, som behandlar tiden 284 till 813.

349:-
  • Författare:
  • Översättare: Kjell Kristland
  • Artikelnummer: 10540
  • 540 sidor

När Östrom övergick i Bysans

»Genom att klä Theofanes krönika i svensk språkdräkt har Kjell Kristland gjort en stor kultur­gärning. Han har tillgängliggjort en av Europas viktigaste källskrifter för alla ­svenskar«, ­Dick Harrison.

För första gången kan svenska läsare ta del av Theofanes krönika, som år för år skildrar senromersk och bysantinsk historia – från kejsar Diocletianus trontillträde 284, till Leon V:s maktövertagande 813. Krönikans abrupta slut beror på att dess författare, abboten Theo­fanes verksam i bysantinska riket, tog parti för »bilddyrkarna« i den infekterade bildstriden, medan den nye kejsaren var »bildstormare«. Theofanes arresterades och tystades.

Som historisk källa över händelseutvecklingen under framför allt 600- och 700-talen är Theofanes krönika oöverträffad: få andra verk som behandlar dessa stormiga sekel har överlevt. Men även framställningen av brytningstiden i östra Medelhavet, mellan sen­antik och medeltid, gör den ytterst värdefull. Många paralleller till vår egen tid går också att dra i denna årsberättelse som betraktas som ett av den tidiga medeltidens främsta historieverk.