Tid för enhetlighet

Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Hur mättes tiden förr och hur spreds de enhetliga angivelserna? Och hur kommer det sig att vi har just den tid vi har i dag?

239:-
  • Författare: Gustav Holmberg, Johan Kärnfelt
  • Artikelnummer: 10306
  • Ill. i sv/v
  • Mjukband, 123 sidor, Nordic Academic Press

Vem bestämmer tiden?

Efter några spektakulära järnvägsolyckor blev det uppenbart att tiden behövde standardiseras.

Före järnvägens inbrott ställdes klockan lokalt efter solen; när den passerade middagslinjen och stod rakt i söder var klockan definitionsmässigt tolv. Tidsskillnad mellan olika orter – även om det bara gällde några minuter – blev med tågtrafiken plötsligt en fråga om liv och död om man ville förhindra olyckor på enkelspåriga järnvägar.

Till en början löstes problemet med särskilda tågtidtabeller, som angav lokal tid, och ett tag hade svenskarna att förhålla sig tid både lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och navigationstid. I dag slipper vi den röran och det tack vare en rad överenskommelser från sekelskiftet 1900. Vetenskapshistorikerna Gustav Holmberg och Johan Kärnfelts Tid för enhetlighet är en både rolig och vederhäftig bok som visar hur behovet av standardisering växte fram. Var alla positiva till standardtid? Vilken samordning krävdes över nationsgränserna? Och hur fastställdes den exakta tiden innan atomuret fanns?

Kronograf använd vid Stockholms observatorium i Saltsjöbaden på 1930-talet.