Tiden

Symposier på Krapperups borg 10

I sexton essäer funderar forskare inom naturvetenskap och humaniora kring tiden, från arkeologiska tidsbegrepp till kosmisk tid.

269:-
  • Författare: Kim Salomon (red.)
  • Artikelnummer: 8168
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 222 sidor, Makadam

Greppa tiden i dess komplexitet

Einsteins relativitetsteori ändrade föreställningen om rum och tid på ett fundamentalt sätt.

Vart tredje år arrangerar Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen ett tvärvetenskapligt symposium. Senast samlades humanistiskt och naturvetenskapligt orienterade forskare för att diskutera tidsbegreppet, som de har lite olika erfarenhet av även om tangeringspunkter finns.

I Tiden har sexton essäer samlats där symposieförfattarna, samtliga aktade namn inom sina respektive områden, fått fria händer att bestämma infallsvinkel. Begreppet antropocen (se även Antropocen) – människans nya tidsålder – är centralt i Anders Ekström och Henrik H. Svensens bidrag, medan Karin Gustavsson skriver om intresset vid 1900-talets början att bevara det gamla. Vad beror det på att vi ibland upplever att tiden går så långsamt och hur ser tidsbegreppet ut i den muslimska världen? De frågorna besvarar Carl-Göran Heidegren respektive Jan Hjärpe i varsin essä. Läs även om tidens roll i Harry Martinssons Aniara, om arkeologiska tidsbegrepp eller om den kosmiska tiden.

Slutscenen i operan Aniara med Erik Saedén som Mimaroben
och Loulou Portefaix som Isagel, den kvinnliga poeten.