Tiden second hand

Slutet för den röda människan

En journalistisk bragd! Den kör av röster som fyller sidorna kommer från olika samhällsskikt och regioner i det forna Sovjetunionen.

  • Författare: Svetlana Aleksijevitj
  • Artikelnummer: 7008
  • Inbunden, 670 sidor, Ersatz

»För allt i världen, läs denna bok!« Svenska Dagbladet

Den vitryska journalisten Svetlana Aleksijevitj (född 1948 i Ukraina) blev första gången uppmärksammad i Sverige då hon 1996 tilldelades Svenska PEN:s Tucholskypris. Sedan dess har hennes mäktiga bokserie i fem delar, Utopins röster – eller Historien om den röda människan, uppmärksammats runt om i världen. Det är ett projekt som hon arbetet på i trettio års tid och som nu avslutats i och med att den sista delen kommit ut, Tiden second hand. I serien har två delar tidigare översatts till svenska, Bön för Tjernobyl (1997) samt Kriget har inget kvinnligt ansikte.

Inför varje bok har Aleksijevitj rest om–kring i det forna Sovjetunionen och gjort långa intervjuer med människor om deras upplevelser. Ur det enorma materialet har hon sedan valt ut enskilda röster, vilkas berättelser är så starka att man som läsare inte kan värja sig. Helt okommenterat (personerna presenteras oftast bara med namn, ålder, yrke etc.) får de komma till tals, för det mesta i berättelser där deras hela livsöden framskymtar. Kriget har inget kvinnligt ansikte baseras sålunda på sovjetiska kvinnors erfarenheter från andra världskriget (från stridsvagnsförare och prickskyttar, till sjukvårdare), medan samtal med drabbade av kärnkraftsolyckan i Ukraina ligger till grund för Bön för Tjernobyl.

Den kör av röster som fyller sidorna i Tiden second hand – slutet för den röda människan är inte samstämmig. Den kommer från alla samhällsskikt och från olika regioner i det forna Sovjetunionen. Här återfinns både sovjetnostalgiker, förespråkare för det nya samhället, personer som utsatts för etnisk rensning och terrordåd, ögonvittnesskildringar från Jeltsins revolt, men även familjedramer, kärlekshistorier samt inblickar i hur det politiska förtrycket i dagens Ryssland tilltar.

Tiden second hand är ännu en närgången reportagebok av Aleksijevitj och en journalistisk bragd