Tisdagar med Tolfterna

Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm

En levande bild av nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm ges i denna skildring av en samtida kvinnoförening.

259:-
  • Författare: Lisbeth Håkansson Petré
  • Artikelnummer: 10266
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Häftad, 266 sidor, Stockholmia förlag

Idel bildningstörstande kvinnor

Här tecknas en levande bild av nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm.

I slutet av 1800-talet var tillgången till bildning en klassdelare. I Stockholm kunde kvinnor ur arbetarklassen få utlopp för sin vetgirighet på Arbetsinstitutet, men det var också allt. 1892 fick så Ellen Key och väninnan Amalia Fahlstedt idén att starta en diskussionsklubb, där kvinnor skulle mötas över klassgränserna. Organisationen fick namnet Tolfterna, och upplägget var att »inbjudarinnor« skulle ordna tedrickning med samtal och föreläsningar för mindre bemedlade kvinnor. Det blev succé.

I dag är Tolfterna bortglömda, men på sin tid var de en vital del av Stockholms rika föreningsliv. Om initiativtagarna, mötena och tidens stora vurm för bildning berättar Lisbeth Håkansson Petré i den mycket läsvärda Tisdagar med Tolfterna. Här möter vi såväl sömmerskor och hembiträden, som strykerskor och cigarrarbeterskor i en skildring där levnadsvillkor, kvinnofrågan, föreningsliv och fackföreningsrörelsen hela tiden skymtar förbi.

Hattsömmerskornas bokklubb på utflykt i Lilljansskogen 1903. Flera av dem besökte Tolfternas möten.