Totalitarismens ursprung

För första gången på svenska! Arendt påbörjade boken 1944 och skrev i syfte att förstå 1900-talets blodiga historia som just då kulminerade i Förintelsen.

325:-
  • Författare: Hannah Arendt
  • Översättare: Jim Jakobsson
  • Artikelnummer: 7691
  • Inbunden, 640 sidor, Daidalos

»Dessa sidor … är så sprängfyllda av insikter att just när man frestas lägga bort boken, i upprördhet över en överdriven generalisering eller förenkling, blir man plötsligt sittande käpprak, slagen av lärdomen, mästerskapet och själva djärvheten i bokens påstående.« Samantha Power, USA:s FN-ambassadör.
 
Nu finns 1900-talsfilosofen Hannah Arendts banbrytande Totalitarismens ursprung för första gången i svensk översättning. Arendt, assimilerad tysk judinna, lyckades fly till USA mitt under andra världskriget och påbörjade redan 1944 arbetet med boken, som hon skrev i syfte att få grepp om 1900-talets blodiga historia vilken vid tidpunkten kulminerade i Förintelsen. Arendt kopplade samman seklets tre stora »ismer« med det som skett – antisemitism, imperialism och totalitarism – vilka behandlas i varsin del i boken.

Arendt börjar med att spåra 1900-talets starka antisemitism tillbaka till Dreyfusaffären, fortsätter med en analys av imperialismen och idén om högre och lägre raser för att avsluta med en diskussion, där hon identifierar gemensamma element för nazismen och stalinismen.