Träd

En vandring i den svenska skogen

Oupphörligt lärorik läsning! De många illustrationerna fångar bokens rika innehåll, från flottningens vedermödor till skogens lugn.

239:-
  • Författare: Gunnar Wetterberg
  • Artikelnummer: 8306
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 354 sidor, Albert Bonniers Förlag

Bokar, bostäder och baggböleri

Sverige är så mycket skog att den finns inflätad lite varstans – i historia, nutid och framtid.

»Sverige skapades ur skogen. Välfärden är byggd av trä. Träden kan vara nyckeln till att lösa några av framtidens svåraste frågor.«

Med de hoppfulla orden inleder Gunnar Wetterberg sin monografi över skogen och den betydelse den haft som naturtillgång på våra breddgrader alltsedan isen drog sig undan och allt fler trädslag spred sig hit upp. Så spänner Träd också över en lång tidsrymd – från begynnelsen fram till i dag – i tematiska kapitel som behandlar allt från olika tiders skogsbruk och naturvård, till »skogsfolkens« liv och leverne (såväl skogsägares som skogsarbetares) och synen på skogen under olika epoker. I äldre tider var den en skrämmande plats som rymde allsköns faror; först med Thoreaus Skogsliv vid Walden ljusnade synen på den.

Det är en oupphörligt lärorik och spännande läsning som Wetterberg bjuder på. Visste du till exempel att tjära var Sveriges första stora skogsexport, och att det var den tredje största exportinkomsten efter järn och koppar under 1600-talet? Eller att storleken på segelfartygen under flera århundraden var ungefär densamma, eftersom master inte kan göras längre än vad ett träd kan växa sig högt. Försök gjordes med att skarva och förlänga, men inget slog ett rakt och fullvuxet »masteträd«.

Bokens många foton, kartor och målningar är ett stort plus: de bidrar till att fånga det mesta av innehållet, från flottningens vedermödor till trädens rofyllda skönhet.

Uppslag ur boken.

Uppslag ur boken.