Tre tal mot arianerna

Flammande tal från 300-talet av Athanasios som drev en ihärdig kamp mot arianernas syn på Guds son.

  • Författare: Athanasios av Alexandria
  • Översättare: Olof Andrén
  • Artikelnummer: 8128
  • Häftad, 94 sidor, Artos

Flammande tal från 300-talet

Athanasios ihärdiga kamp mot arianismen skaffade honom fiender för livet och ledde till att han landsförvisades flera gånger.

En bok som tar oss med till kristendomens gryning är Tre tal mot arianerna, som författades av kyrkofadern Athanasios av Alexandria efter kyrkomötet i Nicea 325. Vid mötet, som hade sammankallats av kejsar Konstantin, tog man bestämt avstånd från arianismen, som menade att Jesus var ett skapat väsen, den första och högsta av alla skapande varelser, men inte Gud. Arianismens grundare, Areios, avsattes, och det blev början på en mycket lång och envis teologisk strid som det ett tag såg ut som att arianerna skulle vinna.

Tre tal mot arianerna ingår i den kamp för kyrkans tro som Athanasios drev ihärdigt i efterdyningarna av konciliet och där han höll fast vid att Sonen är av samma gudomliga väsen som Fadern. Översättare av boken, Olof Andrén, skriver i sin inledning att talen utgör en gedigen undervisning i kyrkans lära, och Clio konstaterar att tonen under stundom är laddad: »Därför har jag funnit det nödvändigt … att spränga denna avskyvärda heresis hårda pansar och visa hur illa dess oförnuft luktar.«