Trettioåriga kriget (mjukband)

Briljant rundmålning av ofredsåren, som formade det moderna Europa. Trettioåriga kriget var i praktiken det första världskriget.

189:-
  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10138
  • Danskt band, 160 sidor, Historiska Media

Briljant rundmålning av ofredsåren

Trettioåriga kriget var i praktiken det första världskriget och det formade det moderna Europa.

Förra året var det fyrahundra år sedan trettioåriga kriget startade, och med anledning av det kom flera böcker ut på det temat, bland andra  Det moderna trettioåriga kriget och Trettioåriga kriget. Även den produktive historieprofessorn Dick Harrison har skrivit en bok i ämnet, en koncentrerad skildring som fångar hela förloppet ända till slutet. Freden nåddes förresten tack vare att en ny diplomatisk process arbetades fram som alltjämt utgör grunden vid diplomatiskt fredsarbete. Åtskilliga förhandlingar krävdes innan storleken på skadestånd och landavträdelser var klara. Flera makter stod som segrare, varvid Sverige var en av de stora vinnarna, medan både Danmark och Spanien blev geopolitiska förlorare.

Berättelsen om trettioåriga kriget har ofta handlat om knektar och fältslag, hjältemodiga kungar och fältherrar, men här poängteras även civilbefolkningens stora umbäranden. Där kriget utspelade sig ödelades hela landsändar och ofredsåren innebar i själva verket en demografisk katastrof för Tyskland.