Tyska orden

Nordens korsriddare

Religiös idealism präglade krigarmunkarna. »En historisk skildring med stor trovärdighet och spänning«, Populär Historia.

209:-
  • Författare: William Urban
  • Översättare: Per Nyqvist
  • Artikelnummer: 8302
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 335 sidor, Lind & Co

Religiös idealism präglade krigarmunkarna

»En historisk skildring med stor trovärdighet och spänning«, Populär Historia.

Den som reser i baltikum och norra Polen kan inte undgå Tyska ordens avtryck vid besök på olika historiska platser. Så vad var det för en sammanslutning? Om detta vet den tyska historikern William Urban att berätta i den kronologiskt upplagda Tyska orden (2006, här i en nyutgåva) som samtidigt ger en bra inblick i riddarliv i stort och i ordens organisation och dess maktpolitiska betydelse. Korstågen i norra Europa ges gott om utrymme, så ock slaget vid Tannenberg år 1410, där korsriddarna mötte en övermäktig fiende i en polsk-litauisk här. Förlusten blev början på slutet för orden.

Munkorden började dock som en strikt hospitalorden i det heliga landet, med syfte att vårda sjuka från Tyskland (pilgrimer, korsfarare), men omvandlades strax till en andlig krigarorden under påvens beskydd, visar författaren. Under 1200-talet etablerade ordensbröderna sig successivt vid södra Öster-sjökusten och vid mitten av århundradet var orden en av Nordeuropas ledande makter.

 

 Framstormande tyska riddare på metallskrin från 1200-talet i katedralen i Aachen.