Under däck

Mary Rose - Vasa - Kronan

En svunnen värld stiger upp till ytan. Här får vii följa med ombord på tre berömda skepp från 1500- och 1600-talen.

299:-
  • Författare: Katarina Villner
  • Artikelnummer: 6757
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 224 sidor, Medströms Förlag

Under 1500-talet blev Europas vattenvägar allt viktigare och att satsa på en välfungerande flotta var av högsta vikt. Det gällde att kont-rollera såväl de viktiga handelsvägarna som att bevaka sitt territorium. Det var mot den bakgrunden man lät bygga stora örlogsskepp som till exempel Vasa.

I boken Under däck lyfter författaren Katarina Villner fram tre förlista skepp ur det förflutna. De tre skeppen Mary Rose, Vasa och Kronan kan ge oss mycket intressant information om allt från militära tekniker under 1500- och 1600-talen, till hur livet ombord tedde sig.

Boken beskriver ingående bland annat vilka skador man hittat på de återfunna skeletten ombord. Dessa vittnar i sin tur om en vardag fylld av slit och sjukdomar. Då det var av högsta vikt att hålla besättningen frisk medförde skeppen många läkemedel. Här fanns dunderkurer med exempelvis blandningar av orientaliska droger och ormkött som ansågs bota allt från blodsot till skälva.

På Mary Roses batteridäck hittades tretton fingerborgar i en kista. Dessa användes vid exempelvis reparation av segel.

Detalj från The Cowdray Engraving som föreställer sjöslaget utanför Portsmouth den 19 juli 1545, då Mary Rose förliste.