Underland

En upptäcktsresa i underjorden

Med cellskräcken i schack undersöker författaren människans djupast begravda hemligheter i katakomber, undervattensgrottor och slukhål.

  • Författare: Robert Macfarlane
  • Översättare: Niclas Hval
  • Artikelnummer: 10498
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 461 sidor, Albert Bonniers Förlag

Gruvor, grottor och gravar

Prisbelönt kartläggning av den »undre ­världen«.

The Guardian betraktar Underland av den brittiske författaren Robert Macfarlane som en av 2000-talets bästa böcker. Utrustad med pannlampa och rep, nästan alltid med cellskräcken i schack, hissar Macfarlane sig ner i jordens trånga inre i ett försök att utforska en dold värld, fylld av mänskliga lämningar.

Redan för 300 000 år sedan (!) begravde människans släkting Homo naledi sina döda i djupa grottor, och det finns talrika, underjordiska gravkammare runt om i världen, varav författaren besöker några på den brittiska syd­kusten. Den kalkrika jorden där har genom erosion format hålrum i jorden, något som ­också underlättade för tidig gruvverksamhet. Även Paris ligger på den lättbearbetade kalkstenen. Under medeltiden bröts stenen, till och med under själva staden, för att användas som byggmaterial, och de håligheter som skapades blev gravplatser när Paris växte. Macfarlane besöker även ett karstlandskap i norra Italien där floden Carso bitvis flyter 300 meter under jord (inte undra på att de ­antika myterna är fulla av underjordiska floder), Lofoten, Grönland, och ytterligare platser i sin undersökning av jordens inre, hur män­niskan brukat det och hur hon i antro­pocens tidsålder fortsätter att lämna sina ­avtryck.