Uppenbarelser

Drygt 100 av den heliga Birgittas omkring 700 uppenbarelser presenteras här i ny språkdräkt av professor Alf Härdelin, kyrkohistoriker och en av dagens främsta Birgittakännare.

155:-
  • Författare: Heliga Birgitta
  • Artikelnummer: 3648
  • Inbunden, 314 sidor, Atlantis och Svenska Akademien

Grunden för den heliga Birgittas berömmelse vilar på hennes uppenbarelser. Länge var hon dock själv osäker på vad de innebar och fruktade att djävulen spelade henne ett spratt. Först sedan maken Ulf Gudmarsson avlidit 1344 får Birgitta sin »Kallelsevision« och blir helt förvissad om sitt gudomliga uppdrag. Därefter mottog hon regelbundet visioner där jungfru Maria, Jesus Kristus och understundom Gud själv talar till henne.

Uppenbarelserna (drygt 700 stycken) skrev hon ner på svenska eller dikterade för sina två sekreterare, vilka översatte dem till latin. I Rom gav Birgitta spanjoren Alfonso från Jaén fria händer att redigera översättningarna och publicera dem. Birgittas Himmelska uppenbarelser lades för första gången fram 1377 i samband med förhandlingarna om hennes kanonisering.

Professor Alf Härdelin, kyrkohistoriker och en av dagens främsta Birgittakännare har nyöversatt ett antal centrala birgittinska uppenbarelser, vilka nu publicerats på uppdrag av Svenska Akademien. I Uppenbarelser

ingår givetvis Regula Salvatoris (klosterregeln), så ock Sermo Angelicus (systerliturgin). Därutöver presenteras drygt 100 uppenbarelser ur bok 1-6, samt ett axplock ur de s.k. Extravaganterna. Förord av författaren Birgitta Trotzig och kommentarer av docent Stephan Borgehammar.