Urkatastrofen special

Första världskrigets plats i den moderna historien

Klarsynt analytisk bok som visar att begreppet »urkatastrof« är synnerligen relevant att använda om första världskriget.

219:-
  • Författare: Klas-Göran Karlsson
  • Artikelnummer: 7330
  • Inbunden, 299 sidor, Atlantis

Utan första världskriget hade 1900-talshistorien inte haft Lenin och Hitler som huvudaktörer, och inte heller hade huvudscenerna varit Gulag och Auschwitz. Det hävdar den i Cliosammanhang mycket uppskattade Klas-Göran Karlsson, professor i historia, i sin långa essä Urkatastrofen.

Detta är en klarsynt analytisk bok som på ett intresseväckande sätt visar att begreppet »urkatastrof« är synnerligen relevant. Författaren undersöker det stora krigets verkningar och konsekvenser samt hur det påverkade utvecklingen i samhällen och stater på vitt skilda plan: militärt, utrikespolitiskt, ekonomiskt, ideologiskt, socialt och kulturellt.

Katastrofen ledde exempelvis till att konfliktområden som Nordirland, Mellanöstern, Balkan och Kaukasusområdet i så hög grad förekommit i 1900-talets nyhetsrapportering. Den ledde till att ickedemokratiska ideologier som sovjetkommunism, nazism och fascism växte fram. Och andra världskriget, var det inte egentligen första världskrigets sista slag?