Utrikesförvaltningens källor

Guide till utrikesförvaltningens arkiv. Så hittar du uppgifter om utrikeshandel, sjöfart, statsbesök och konsulära ärenden.

239:-
  • Författare: Örjan Romefors
  • Artikelnummer: 8188
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 2 5 sidor, Riksarkivet

Guide till utrikesförvaltningens arkiv

Lär dig hitta uppgifter om utrikeshandel, sjöfart, statsbesök och konsulära ärenden.

För den som är intresserad av svensk utrikespolitik genom tiderna är utrikesförvaltningens källor i Riksarkivet en guldgruva. Men många olika arkiveringsprinciper har rått under århundradena så därför kan viss assistans behövas i början. Hjälp ges i förste arkivarie Örjan Romefors guide, som framtagits just med syfte att ge en tydlig ingång till det omfattande materialet.

Boken inleds med en bra rundmålning över förvaltningens organisation från Gustav Vasas tid och fram till i dag, varpå följer kapitel som utgår från utrikesförvaltningens verksamhet under olika tidsperioder. Tydliga faktarutor om de olika arkiven, om diplomater, svenska konsulat och diplomatiska händelser lockar till bläddring och läsning i det vackra bokverket. Boken visar även att Riksarkivet inte bara förvarar ud:s ärenden, utan även andra departements samt arkiv efter enskilda diplomater, vilka kan innehålla intressant läsning.

Sveriges chargé d’affaires, Fredrik Begenstråhle längst fram, förs ut i samband med ett gisslandrama
i Kuala Lumpur av kidnappare från japanska Röda Armén i august 1975.