Utvalda dagar

Whitman skildrar i detaljrika skisser både Brooklyn och Long Island under USA:s ungdomsår och inbördeskrigets dagar.

229:-
  • Författare:
  • Artikelnummer: 7720
  • Häftad, 84 sidor, ellerströms

Walt Whitmans (1819–1892) litterära världsrykte grundar sig på Leaves of Grass, ett verk som med sin prosalyrik banade väg för den moderna poesin. Men Whitman skrev även Specimen Days, som består av en samling självbiografiska ögonblicksbilder. Av dessa har Gunnar Harding nu översatt ett fyrtiotal texter vilka samlats i Utvalda dagar.

Styckena är skrivna vid olika tidpunkter och kan delas in i tre huvudavdelningar. I den första skildras barndomens Brooklyn och Long Island och ungdomsårens Manhattan i friska och detaljrika skisser. Men så ändras tonläget när minnesanteckningar tar vid från tiden som frivillig på fältsjukhusen i Washington under inbördeskrigets dagar. Bokens avslutas med naturiakttagelser nedtecknade »sittande på trädstammar eller stubbar, eller lutad mot gärdsgårdar«.