Vad är antikens filosofi?

Vägröjande studie som visar att de olika filosofiska inriktningarna under antiken hade sitt ursprung i ett visst livsval och ett existentiellt beslut.

249:-
  • Författare: Pierre Hadot
  • Översättare: Jim Jakobsson
  • Artikelnummer: 7594
  • Inbunden, 393 sidor, Daidalos

Antikens filosofi är inte i första hand ett system av läror och system, utan ett sätt att leva. Det menar Pierre Hadot (1922–2010), som var professor vid Collège de France, i sin vägröjande bok Vad är antikens filosofi? Genom en grundlig historisk genomgång, som sträcker sig från 500-talet f.Kr. och fram till kristendomens början, lyfter Hadot fram de olika filosofiska skolornas särdrag, och visar att deras olika inriktning hade sitt ursprung i ett visst livsval och ett existentiellt beslut.

Framställningen tar sin början i begreppet filosofi och den nya mening Platon gav ordet i Gästabudet. Därefter övergår den i en skildring av Athen på 300-talet f.Kr., dit i princip all filosofisk verksamhet i Grekland var koncentrerad till de fyra skolorna vilka grundats av Platon, Aristoteles, Epikuros och Zenon. Dessa var öppna för allmänheten (fria män), och syftade till att forma medborgare och politiker.

Men det fanns även andra skolor, som kynikernas, vars levnadssätt stod i bjärt kontrast till andra filosofers: de förkastade det som andra betraktade som elementärt, och ägnade sig åt avsiktlig skamlöshet …

 

Rafaels Skolan i Athen.