Föreställd hedendom

Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

I denna avhandling ges en ny tolkning av den vikingatida djurornamentik som användes i skandinavisk medeltida kyrkokonst.

  • Författare: Gunnar Nordanskog
  • Artikelnummer: 5646
  • Inbunden, 414 sidor, Nordic Academic Press

I de nordiska medeltidskyrkorna möter vi in­slag som verkar främmande för vår nutida uppfattning om kristendom. Portaler med vikingatida djurornamentik – utan uppenbar kristen sym­bolik – väcker frågor om hur kyrkan förhöll sig till fornnordisk hedendom.

Medeltidsarkeologen Gunnar Nordanskog un­dersöker i sin avhandling Föreställd hedendom ett urval skandinaviska smidesbeslagna dörrar och kyrkportaler i sten från 1100- och 1200-talen. Genom att bland annat kritiskt diskutera tidigare forskning ger författaren en ny tolkning av dessa medeltida konstföremål. Snarare än att vara hedniska kvarlevor, visar Nordanskog att de var ett uttryck för historiskt återblickande. Med hjälp av äldre bildkonst skapade skandinaverna sin egen plats i det kristna Europa.