Vägen från latinet

De romanska språkens historia

Bra och intresseväckande ingång till de romanska språkens historia. När uppstod de och vad kännetecknar dem?

275:-
  • Författare: Ingmar Söhrman
  • Artikelnummer: 5347
  • Häftad, 221 sidor, Studentlitteratur

Att språk påverkas av andra språk och den sociala omgivningen blir man minst sagt varse vid läsning av Vägen från latinet de romanska språkens historia. Det var ju under romartiden som latinet växte i betydelse. Latinet användes inte bara av förvaltningen det var också kejsardömets väpnade styrkors språk. Många av soldaterna gifte sig och slog sig ner där de tjänstgjorde långt hemifrån. Så spreds latinet, på samma gång som det påverkades av lokala språk. Tillslut var det så förändrat att man kunde urskilja separata romanska språk.

När uppstod då franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska? Vilka förändringar har skett inom ordförråd och syntax? Docent Ingmar Söhrman visar i sin välskrivna bok hur respektive språk påverkats av olika strömningar, samtidigt som han gör en bra historisk sammanfattning. Tyngdpunkten ligger på de största romanska språken, men även katalanska och occitanska behandlas.

Vilket av de romanska språken står latinet närmast? Med hänsyn till ordförrådet är det italienskan. Men ser man till kasussystemet ligger rumänskan närmare, och i fråga om vissa ålderdomliga drag sardiskan.