Våld och islam

Samtal med Houria Abdelouahed

Samtalsbok med den i Nobelprissammanhang ständigt aktuelle libanesiske poeten. »En svidande uppgörelse med politisk islam«, UNT.

  • Författare: Adonis
  • Översättare: Pär Svensson
  • Artikelnummer: 7864
  • Häftad, 200 sidor, Volante

Är det möjligt att modernisera islam?

»Adonis Våld och islam är en svidande uppgörelse med politisk islam … en viktig bok som förklarar våldets dominans i islams historia.« Upsala Nya Tidning

»En veritabel feministisk dekonstruktion av islams grundpelare – Koranen.« Svenska Dagbladet

Samtalsboken Våld och islam väckte livlig debatt när den kom ut i höstas. Vissa ansåg att boken målade upp en vrångbild av religionen och dess utövare, medan andra recensenter fogade den till sin lista över årets viktigaste böcker.

Den i nobelprissammanhang ständigt aktuelle libanesiske poeten Adonis diskuterar här med sin franska översättare, Houria Abdelouahed, dagens politiska islam, som författaren menar uppstod så fort Muhammed dog. Genom att spela på bland annat stammentalitet blev islam på kort tid ett maktens och erövringens redskap, och har så förblivit. Den arabiska våren har bara resulterat i nya autokratiska styren, menar Adonis, eftersom medborgarna levt så länge under tyranniets ok att de saknar verktyg för att genomdriva reella förändringar i samhället.

De åsikter som framkommer under samtalet i Våld och islam går på många sätt stick i stäv med Karen Armstrongs tes i Med Gud på vår sida, nämligen att religion kan fungerar som bränsle i en konflikt men inte är orsaken till våld. Att läsa Adonis parallellt med Armstrong kan med andra ord rekommenderas!