Våldets mening

Makt, minne, myt

Lärd antologi där ett tiotal forskare visar att våld speglar den kultur och samtid som handlingarna utspelar sig i.

225:-
  • Författare: Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg
  • Artikelnummer: 3961
  • Inbunden, 371 sidor, Nordic Academic Press

Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar speglar i hög grad den kultur och samtid det utspelar sig i. Det är utgångspunkten i den akademiskt hållna antologin Våldets mening, vilket är resultatet av ett samarbete mellan forskare från en mängd olika discipliner, främst historiker.

Bokens 15 texter är indelade i fem teman: Våldets ord och betydelser, där bland andra professor Eva Österberg redogör för hur våld skildras i några isländska familjesagor från 1200- och 1300-talen; Kvinnor och våld som berör såväl prästers våld mot sina hustrur på 1600-talet, som hustrumisshandel under 1800-talet. Här undersöker även Birgitta Svensson, professor i etnologi, några rättsfall från 1880-talet med kvinnliga förövare; Manlighet och våld kretsar bland annat kring de vanligt förekommande duellerna vid stormaktstidens slut och duellplakatet, en speciallag avsedd endast för adelsmän. Under denna rubrik speglas även ungdomsbrottsligheten vid mitten av 1800-talet i en intressant essä; Våldets iscensättning tar upp hur våld skildras av bland annat Shakespeare, Callot och Goya (vars målning Duell med påkar illustrerar bokens omslag), medan bokens avslutande tema rör Krig och våld. Här klarlägger Jan Hjärpe, professor i islamologi, mycket väl förhållandet mellan religion och krig.