Valloner

Järnets människor

Populära essäsamling från 2003 där svenska och belgiska forskare presenterar nya rön om dessa järnets människor.

169:-
  • Författare: Anders Florén (red.), Gunnar Ternhag (red.)
  • Artikelnummer: 6749
  • Ill. i sv/v
  • Häftad, 290 sidor, Gidlunds förlag

Ett ämne som intresserar Clios medlemmar är valloner, så därför repriserar vi återigen denna populära essäsamling från 2003.

Valloner baseras på ett unikt samarbetsprojekt mellan de historiska institutionerna vid Uppsala universitet och Université Catholique de Louvain, och består av fjorton texter där nytt vetande om dessa järnets människor presenteras. Med bland annat pestutbrott och trettioåriga kriget nästan inpå knuten, fanns det flera orsaker att bryta upp från hembygden.

Författarna tar exempelvis upp hur ett typiskt brukssamhälle fungerade under 1600- och 1700-talen, släkten De Geers historia, järnhandelns utveckling, men även hur nya tekniker och metoder infördes. Bokens avslutande del ägnas mytbildningen kring emigrationen. Det visar sig att utvandringen till Sverige varit förvånansvärt okänd i Belgien. I Sverige däremot räknar sig många som ättlingar till vallonerna, och arbetarrörelsen använde vallonbruken som metafor för rättvisa, framtidstro och teknikoptimism.