Vår man i London

Björn Prytz som svenskt sändebud under andra världskriget

Som envoyé skulle Prytz förklara den svenska regeringens ställningstaganden för brittiska UD. Intressant perspektiv från kriget.

249:-
  • Författare: Martin Fritz
  • Artikelnummer: 8034
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 272 sidor, Santérus Förlag

Med smort munläder i Foreign Office

Svår balansgång för den svenska ministern i London under andra världskriget.

Som svensk envoyé i Storbritannien innehade Björn Prytz (1887–1976) en nyckelposition under andra världskriget. Han hade till uppgift att förklara den svenska regeringens ställningstaganden för det brittiska utrikesdepartementet som genomgående var missnöjt med Sveriges alltför stora anpassning till de tyska kraven.

Från sin position i London gjorde Prytz även en mängd intressanta iakttagelser och reflektioner – storpolitiska som vardagliga – vilka han nedtecknade, och dessa ligger till grund för Martin Fritz skildring av krigsåren. Vad rapporterade Prytz hem om? Hur argumenterade han inför britterna? Och vad säger hans anteckningar om det s.k. Prytz-telegrammet, som väckt livlig diskussion mellan forskare. Några menar att det bidrog till att den svenska regeringen tillät transitering av tysk trupp.

Med sitt nätverk av mäktiga vänner av olika nationaliteter väckte Prytz periodvis brittiska mi6:s intresse, visar boken. Var han tyskvän? Ryssvän? Eller obrottsligt lojal mot britterna?

Prytz hade att förhålla sig till både premiärminister
Winston Churchill och utrikesminister lord Halifax.