Världen i uppbrott

Kometåren och den svåra vägen till fred 1918-1923

Nya idéer stöpte om Europa. »Schönpflug stakar ut en egen väg genom att beskåda mellankrigstiden utifrån de samtidas ögon.«, Zeit.

  • Författare: Daniel Schönpflug
  • Översättare: Anders Björnsson
  • Artikelnummer: 8299
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 294 sidor, Santérus Förlag

När Europa stöptes om

»Schönpflug stakar ut en egen väg genom att beskåda mellankrigstiden utifrån de samtidas ögon.«, Zeit.

November 1918, det första världskriget har lämnat Europa i ruiner. Slutet på krigets brutaliteter innebar emellertid en radikal nystart för västvärlden. Nya idéer, ny politik, nya samhällen, ny konst och nya kulturer tog sig an utmaningen att utstaka en ny ljusare framtid. Mellankrigstiden innebar för härskare och liberala revolutionärer att befintliga maktstrukturer och privilegier låg på sin dödsbädd, medan den för andra födde en dröm om att störta demokratin.

I Daniel Schönpflugs Världen i uppbrott får läsaren följa kapten Harry Trumans ekonomiska besvär efter krigsslutet, Virginia Woolfs funderingar om kriget var mödan värt och Moina Michaels inflytelserika pacifism som väcktes av det stora kriget. Detta för att bara nämna några av de personer i Schönpflugs galleri som skapade och spred de idéer som präglade mellankrigstiden. Läsaren får följa dessa människor i hopp och förtvivlan, vilka representerade olika sätt att se på kriget, samt olika länders insatser och uppoffringar. Språket är vackert och livsödena är gripande.

 

Walter Gropius monument för att hedra offren i Kappkuppen. Det ska erinra om
de tio arbetare som stupade i striden mot frikårerna i Weimar.