Världens första medborgare

Om statens uppkomst i det antika Grekland

Utmanande tankar om den grekiska kulturutvecklingen. Påskyndades den av de gamla grekernas maffialiknande beteende?

229:-
  • Författare: Tomas Lappalainen
  • Artikelnummer: 7982
  • Ill. i färg
  • Inbunden, 311 sidor, Lind & Co

Agamemnon, sin tids »don Corleone«?

Nya och utmanande tankar om den grekiska kulturutvecklingen.

Den grekiska civilisationen är Västerlandets vagga, brukar det heta. Men hur kommer det sig att demokrati och medborgarskap uppstod just där?

Författaren Tomas Lappalainen, bekant för sina böcker om den italienska maffian, menar att utvecklingen påskyndades av de gamla grekernas maffialiknande beteende. »De grekiska stadsstaterna blev en sorts nödlösningar på problemet att vapen och våldskompetens var spridda i så breda lager i de grekiska samhällena. Medborgaridén, staten, demokratin, domstolarna etcetera uppfanns för att förhindra blodiga inbördeskrig.«

Bokens första del är en rolig närläsning av Iliaden och Odyssén. Den homeriska världen dominerades av våld och splittring, visar Lappalainen, och plötsligt blir man varse att hjältarna vid Trojas murar – Agamemnon, Menelaos, Odysseus, Achilles – i likhet med Cosa Nostra ägnade sig åt regelrätt beskyddarverksamhet, hedersvåld och vendettor … I bokens andra del tecknar så författaren uppkomsten av stadsstaterna, som medvetet tog avstånd från äldre tiders tänkande, men ändå lyckades organisera beskydd och värna medborgarnas heder.