Världsmaskinen

Emanuel Swedenborgs naturfilosofi

En rik studie över Swedenborgs mekanistiska världssyn där flera av hans intresseområden undersöks, från gruvdrift till geometri.

235:-
  • Författare: David Dunér
  • Artikelnummer: 3997
  • Inbunden, 558 sidor, Nya Doxa

Vetenskapsmannen och mystikern Emanuel Swedenborg (16881772) var en av sin tids universalgenier. Han skrev ett antal vetenskapliga och filosofiska verk, vilka gjorde honom vida berömd. Tillsammans med Christopher Polhem skapade han en mängd tekniska uppfinningar, vilka publicerades i Dædalus Hyperboreus Sveriges första vetenskapliga tidskrift, utgiven av Swedenborg. I samarbete med Karl XII sökte han också skapa ett nytt talsystem med basen 8, och han funderade mycket på huruvida livet bestod av darrningar. Så 1745 efter ett krogbesök i London mötte han Kristus och ägnade därefter sin forskning och sina skrifter huvudsakligen den andliga världen.

Tidigare i sitt liv betraktade emellertid Swedenborg världen som en gigantisk maskin, vilken följde mekanikens och geometrins lagar. Om denna mekanistiska naturfilosofi har David Dunér

, forskare i idé- och lärdomshistoria, skrivit en diger bok, och det på en underbart rik och flödande prosa.

Varje kapitel koncentreras kring en rumslig eller geometrisk figur, särskilda discipliner och verk av Swedenborg. Dunér följer också dennes metaforiska tänkande och visar i ett avslutande kapitel att den swedenborgska naturfilosofin kan vara belysande även för den äldre Swedenborgs
tänkande.