Vasaskeppets förlisning

Sakligt och engagerat skildras regalskeppets hela historia, från praktfiasko till ovärderlig historisk skatt.

169:-
  • Författare: Tomas Blom
  • Artikelnummer: 10385
  • Mjukband, 160 sidor, Historiska Media

I djupet med tio segel och 64 kanoner

När regalskeppet Vasa förliste mitt i Stockholm inför ett uppbåd av utländska dignitärer, var det inte bara en pr-mässig flopp för Gustav II Adolf, utan även ett avbräck i hans planer på att utvidga flottan och Sveriges maktposition kring Östersjön. Strax var spekulationerna igång om vad som förorsakat debaclet. Var skeppet felkonstruerat? Hade hon haft för lite barlast? Trots att en haverikommission tillsattes fastställdes inte orsaken, och någon skyldig utpekades aldrig. Det skulle dröja fram till våra dagar för att helt lösa gåtan.

Trots det lilla formatet ger Tomas Bloms bok en mycket god bild av det komplicerade fartygsbygget, den misslyckade seglatsen och vilka de direkta följderna blev. Även bärgningen, konserveringen och utgrävningarna ges utrymme i berättelsen om skeppet som långt senare skulle bli Sverige främsta turistattraktion.