Vattnets kraft

I människans tjänst långt före ångmaskinen

I denna kunniga och detaljerade framställningen om vattenkraftens långa historia står det svenska vattnet i centrum.

329:-
  • Författare: Bo J. Ronnerstam
  • Artikelnummer: 10182
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 191 sidor, Carlssons

Många bäckar små

»Med denna bok vill jag påminna om hur mycket kraften i våra åar och älvar har betytt för vårt lands välstånd.«

Så skriver författaren Bo J. Ronnerstam i förordet till Vattnets kraft, i vilken han därefter berättar vattenkraftens långa historia, med avstamp i antiken och fram till våra dagar. Men det är svenska vatten – och svenska vattenhjul – som står i centrum för den kunniga och detaljerade framställningen.

I Sverige finns vattenkvarnar – sqwaltor – omnämnda sedan 1100-talet. Dessa tillhörde troligen något kloster, där man utnyttjade vattenkraften till allt från att mala säd till att driva mindre verkstäder. Vattenhjulet kom senare att utgöra en viktig förutsättning för en tidig industrialism i Sverige.

Även om boken behandlar en hel del teknikaliteter kring turbiner, slussar, sågverk och kvarnar är det en oupphörligt intressant kultur- och industrihistoria kryddad av ett varierat och fint bildmaterial.

 

 Lantmäterikarta 1640–1641 över Ullfors by i Tierps socken. Fem
hushåll har sina husbehovskvarnar på holmar i strömmen.

 

Pumpanläggning i Seine som försåg slottet Marly nära Versailles med vatten.
Målning 1723 av Pierre-Denis Martin.