Vete, vapen och virus

»Fascinerande … lägger grunden för förståelsen av vår historia.« Bill Gates.

249:-
  • Författare: Jared Diamond
  • Översättare: Inger Johansson
  • Artikelnummer: 10581
  • Mjukband, 429 sidor, Volante

Varför är vissa länder rikare än andra?

»En bok som ställer de stora frågorna och ger stora svar«, Yuval Noah Harari.

 Jared Diamonds Pulitzer­belönade, moderna fack­boks­klassiker Vete, ­vapen och virus – som var huvudbok i Clio 5/1999 – sammanfattar mäster­ligt män­niskans historia de senaste 13 000 åren och förklarar varför kontinenternas utveckling kommit att skilja sig så markant åt. Att det inte beror på skillnader mellan folk visar författaren, som tillbakavisar alla rasbiologiska förklaringar med stöd av forskning inom botanik, biologi, genetik och historia. Däremot pekar han på de gynn­samma naturliga omständigheter som funnits i Eurasien, vilka ledde till upp­komsten av bofasta samhällen med domesticering av växter och djur, skriftspråkets utveckling som innebar att kunskap spreds, vilket gav makt. Hur virus påverkar historiens gång har vi fått tydliga bevis för under 2020, och i våras påpekade ­Diamond i DN att marknader med ­levande djur i en trång storstads­miljö skapar de ­per­fekta förutsättningarna för spridning av virus från djur till människor.