Vi och dom

Om Ryssland som idé

En både rapp och kunskapsfylld redogörelse för rysk historia (alltsedan Peter den stores dagar), som till stor del är en fråga om dualism.

  • Författare: Bengt Jangfeldt
  • Artikelnummer: 8037
  • Ill. i färg o sv/v
  • Danskt band, 208 sidor, Wahlström & Widstrand

Rysk historia – en fråga om dualism

En historia om slätrakade västvänner och skäggprydda slavofiler väl värd att läsa.

Nominerad till Stora Fackbokspriset!

När Sovjetunionen upphörde trodde många att Ryssland skulle reformeras efter västerländsk modell, men utvecklingen blev en annan. Det visade sig att autokrati, byråkrati och juridiskt godtycke inte var specifikt för sovjetstaten, utan kännetecknande för flera sekel av maktutövningen i landet. I dag frågar man sig om Ryssland över huvud taget vill förändras – många ryssar ser sin civilisation som moraliskt överlägsen den västerländska.

Alltsedan 1970-talet har slavisten och författaren Bengt Jangfeldts tankar kretsat kring Rysslands egenart och historiska väg, och nu har han fäst ner dem på papper. Vi och dom är en både rapp och kunskapsrik redogörelse för rysk historia, från Peter den stores dagar och fram till i dag, fylld med intresseväckande exempel och inträngande avsnitt om enskilda makthavares ageranden och filosofers tankar. Inspirerad av den ryska tänkaren Berdjajev identifierar Jangfeldt två motsatspar som utgör konstanter i landets förflutna: å ena sidan Ryssland och Väst (vi och dem), å andra sidan härskare och folk.

En »lubok«, en sorts skillingtryck, föreställande en barberare
som klipper skägget av en motspänstig gammaltroende.