Vi som inte var med i kriget

Om Sverige, Norden, Europa & Coronan

»Att den lindrothska pennan bibehållit sin skärpa visas av hans färska bok«, Vasabladet.

  • Författare: Bengt Lindroth
  • Artikelnummer: 10653
  • Mjukband, 280 sidor, Carlssons

Fredsskadade och krigsskadade folk

Synen på kriget och dess efterverkningar in i våra dagar.

I trilogin Landet utanför skildrar Henrik Berggren tillvaron i det neutrala Sverige under andra världskriget. Men vad har det inneburit att vi ställdes utanför konflikten? Hur har det påverkat kontakten med krigsdrabbade nationer, framför allt våra grannländer? Detta är den brinnande frågan i journalisten Bengt Lindroths bok Vi som inte var med i kriget: »Vi har aldrig som kollektiv under 1900-talet eller senare genomgått samma plågsamma moraliska uppgörelser gällande liv och död som ibland splittrat vänkretsar, familjer och släkter, kamrater, politiska partier och tidigare gemenskaper som grannländerna.« För att få perspektiv går Lindroth igenom förhållandena i respektive land under kriget och uppgörelser efteråt om svek och otillräcklig­het. Därtill undersöker han hur våra grannländer förhållit sig till nationssamarbete, och vilka olika avtryck kriget haft i nordisk litteratur.

Kanske framtiden ändå är ljus? Författaren anar att Sveriges »utanförskap« tonar bort med nya generationer.