Vi två är ett

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir och deras tid

»Ett nästan 800-sidigt mästerverk … Sten Andersson går igenom deras liv och verksamhet sett i ljuset av deras egen filosofi. Boken är dessutom skriven på en klar, stringent och högst välflytande svenska.« BTJ

  • Författare: Sten Andersson
  • Artikelnummer: 10290
  • Inbunden, 782 sidor, Karneval förlag

Vår tids första intellektuella kändispar

»Ett nästan 800-sidigt mästerverk … Sten Andersson går igenom deras liv och verksamhet sett i ljuset av deras egen filosofi. Boken är dessutom skriven på en klar, stringent och högst välflytande svenska.« BTJ

Jean-Paul Sartre var förgrundsgestalten för den nya filosofin på modet, existentialismen. Simone de Beauvoir den stora feministiska pionjären. Under femtio års tid var de ett par, även om de aldrig gifte sig eller bodde ihop. Ändå är deras liv och verk så sammanflätade att det är svårt att skriva en biografi över den ena utan att även intressera sig för den andra. I Vi två är ett följer Sten Andersson, filosof och författare till bland annat Wittgenstein-biografin Filosofen som inte ville tala, de bådas väg till berömmelsen. Hur kommer det sig att deras liv, filosofi och litterära verk ser ut som de gör? Andersson menar att paret levde i en tid som var närmast unik: »Det fanns en sällsynt jordmån i Paris vid denna tid som tillät alla blommor att blomma, även de taggiga och vildvuxna.«