Vid världens ände

Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige

Här återskapar atmosfären och miljön kring Saids besök.

  • Författare: Joachim Östlund
  • Artikelnummer: 10592
  • Ill. i färg
  • Inbunden, 159 sidor, Nordic Academic Press

Mot landet vid kartans kant

Ett läsvärt bidrag till forskningen om ­Osmanska rikets kulturhistoria under 1700-­talet.

År 1733 skickade sultan Mehmed I en delega­tion anförd av finansminister Mehmet Said Efendi till Sverige för att kräva tillbaka den skuld som Karl XII dragit på sig i Bender. Några pengar fick Mehmet Said inte med sig hem till Istanbul, däremot kunde han över­lämna en sefaretnâme, en rapport från landet »vid världens ände«. Enligt egen utsago hade välkomnan­det i Stockholm varit ståtligt: »människor var upp­radade ända upp i tacklingen på de vid kajen liggande gallionerna … Och allesammans … ­svängde, när de fick se oss, sina hattar i luften …«

Denna text, ensam i sitt slag, ligger till grund för Joachim Östlunds studie om ­Mehmet Saids resa till ­landet. Hur porträt­terades svenskarna? Vad ­gjorde sällskapet under resan? ­Vilken upplevelse fick Said av frihetstidens parlamentarism? ­Östlunds närläsning ger en unik in­blick i ­osmanskt ­tänkande.

När Said sändes ut hade den tulpanälskande Ahmed III nyligen störtats. Ur den osmanska Tulpanboken,
ca 1725.