Vikingaliv

»På ett lättillgängligt sätt vävs stora delar av vikingatidens historia in i de individbaserade skildringarna.« Svenska Dagbladet

Böcker om vikingar brukar följa ett ganska förutsägbart mönster, men Vikingaliv av Dick Harrison och Kristina Ekero Eriksson tar ett roligt grepp om ämnet. Vart och ett av bokens tio kapitel ägnas en bestämd man eller kvinna som får illustrera någon viktig aspekt av livet under epoken. Genom att namngivna individer ställs i centrum görs framställningen konkret och tiden kommer närmare oss. Hälften av de utvalda personerna är män, hälften kvinnor, för vikingatiden bestod inte enbart av plundringståg, där männen onekligen dominerade. Inom bland annat lantbruk, religion och hantverk hade kvinnorna ledande roller.

  • Författare: Dick Harrison, Kristina Ekero Eriksson
  • Artikelnummer: 7878
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 384 sidor, Natur & Kultur

Med åror, svärd och völvestavar i händerna

»På ett lättillgängligt sätt vävs stora delar av vikingatidens historia in i de individbaserade skildringarna.« Svenska Dagbladet

Böcker om vikingar brukar följa ett ganska förutsägbart mönster, men Vikingaliv av Dick Harrison och Kristina Ekero Eriksson tar ett roligt grepp om ämnet. Vart och ett av bokens tio kapitel ägnas en bestämd man eller kvinna som får illustrera någon viktig aspekt av livet under epoken. Genom att namngivna individer ställs i centrum görs framställningen konkret och tiden kommer närmare oss. Hälften av de utvalda personerna är män, hälften kvinnor, för vikingatiden bestod inte enbart av plundringståg, där männen onekligen dominerade. Inom bland annat lantbruk, religion och hantverk hade kvinnorna ledande roller.

I det första kapitlet möter vi just urtypen för den viking som de flesta spontant associerar till: härjaren/krigaren. Harald Hårdråde får vara utgångspunkt för tidens blodiga plundringshistoria, medan kapitel två fokuserar på det förkristna religionsutövandet, här representerat av völvan Torborg. Utifrån olika individer berättar boken även om handel, upptäcktsfärder, runristning, gravskick och hjälteideal. Slutkapitlet ägnas helt logiskt åt kristnandet av Norden, för därmed upphör vikingatiden och vi går över i äldre medeltid.

Vikingaliv, rikt illustrerad och vackert formgiven, utkom ursprungligen 2007 och var då huvudbok i Clio. Nu tillgängliggörs den på nytt med anledning av att museet med samma namn öppnas på Djurgården, Stockholm, i slutet av april.

  

 Den enda någorlunda komplett bevarade hjälmen från vikingatiden påträffades i en norsk hövdingagrav

En stödkäpp av lönn med inristade runor. 1000-talet.

 

 Mynt präglat av Olof Skötkonung, 990-talet.

 

Kopparrelief från omkring 1200 föreställande Harald Blåtands dop.

  

Denna byggnad i Borg på Lofoten har rekonstruerats vid lämningarna efter en ovanligt stor vikingahall. Den ursprungliga byggnaden uppfördes på 600-talet och rymde bostad, gillesal och fähus.