Vikingar i krig

»En förstklassig förmedling av vikingarnas värld med både tilltalande form och faktamässig tyngd.« Aftenposten.

349:-
  • Författare: Kim Hjardar, Vegard Vike
  • Artikelnummer: 7047
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 398 sidor, Bonnier Fakta

»En förstklassig förmedling av vikingarnas värld med både tilltalande form och faktamässig tyngd.« Aftenposten

Det finns numera en etablerad föreställning om vikingen som en fredlig handelsman, hantverkare och äventyrslysten bosättare. Denna bild krackelerar betänkligt under läsningen av Vikingar i krig av den norska historikern Kim Hjardar och hans författarkollega, Vegard Vike, arkeologisk konservator vid Kulturhistoriska museet i Oslo.

Författarna börjar med att konstatera att kontakten mellan Norden och den europeiska kontinenten inte var något nytt för vikingatiden (omkring 800−1100). Den hade tvärtom pågått mer eller mindre oavbrutet sedan bronsåldern och var av fredlig karaktär. Så varför övergick handelsresorna plötsligt i regelrätta plundringståg i slutet av 700-talet? Författarna pekar på flera samverkande faktorer, och konstaterar att de nordiska krigarna inte hade några moraliska problem med att anfalla och plundra försvarslösa kloster och handelsplatser – de hade helt enkelt andra värderingar.

Boken inleds med en spännande historisk genomgång, där förutsättningarna för vikingatågen benas ut och det vikingatida samhället skildras. Därefter belyses den militära organisationen, vilka strategier och taktiker de nordiska krigarna använde (de drog sig inte för att bruka krigslist – om de lyckades lura en motståndare och samtidigt segra var lyckan gjord!), men även vilka vapen de nyttjade och hur deras militära anläggningar såg ut. Ett helt kapitel ägnas åt det geniala vikingaskeppet, vars sidoroder kunde dras upp när man kom in på grunt vatten, varpå mindre anpassbara fiendeskepp kunde undkomma.
Mer än halva boken ägnas härnadståg i olika väderstreck, och nedslag görs såväl på Orkneyöarna, Iberiska halvön och Grönland, som i Bysans, dagens Ryssland och Ukraina.

Trots boktitelns militära klang och specialkapitel om vapen och krigföring, är detta i mångt och mycket en bred framställning som levandegör en av de mest spännande epokerna i Nordeuropas historia. Därtill rikt och vackert illustrerad.