Vory

Den ryska supermaffian

Skrämmande skildring av den ryska maffians rötter och utveckling. »Briljant, fängslande, en fantastiskt rik och angelägen bok«, Simon Sebag Montefiore.

239:-
  • Författare: Mark Galeotti
  • Artikelnummer: 10259
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 352 sidor, Albert Bonniers Förlag

Brutal brottskultur blottläggs

»Briljant, fängslande, en fantastiskt rik och angelägen bok« Simon Sebag Montefiore.

Rysk organiserad brottslighet är ett världsomspännande problem. På hemmaplan utgör den en del av landets ekonomiska och politiska kultur, och internationellt en av den undre världens mäktigaste och farligaste krafter.

Men vory, som den kallas, är inget nytt fenomen, visar Mark Galeotti, expert på rysk säkerhetspolitik och organiserad brottslighet. Redan tsarväldet hade problem med ligor och under revolutionen utnyttjade bolsjevikerna kriminella element som allierade och agenter. Revolution, inbördeskrig, massvält och epidemier skapade nya möjligheter för landets brottslingar, som organiserade sig och rekryterade nya medlemmar bland Sovjetunionens många hemlösa och övergivna barn. I Gulags lägersystem, där inte bara politiska fångar fördes utan även kriminella element, konsoliderades brottskulturen – ritualer, språk, tatueringar – och nya kontakter gjordes. När Gorbatjovs perestrojka infördes var vory redo att dra nytta av den kollapsande staten.

Vory är en skrämmande skildring av den ryska maffians rötter och utveckling. En av författarens huvudteser är att gangstrarna utgör en mörk spegelbild av det ryska samhället, som de är med om att forma.