Fynd!

Vreden och begäret

Introduktion till Rumi

Den sufiske poeten levde på 1200-talet. »En lysande samtida uttolkare av den persiske mystikern.« Ashk Dahlén.

269:-
129:-
  • Författare: Carl-Göran Ekerwald
  • Artikelnummer: 7820
  • Inbunden, 242 sidor, Molin & Sorgenfrei

Ekerwalds sjuttiosex år med Rumi

»Ekerwald sätter Rumi i en global filosofisk kontext och framträder som en lysande samtida uttolkare av den persiske mystikern.« Ashk Dahlén

»Som stilist förblir Carl-Göran Ekerwald tillsammans med några andra i sin försvinnande generation ett för senare pennor svåruppnåeligt ideal«, Helsingborgs Dagblad

Carl-Göran Ekerwald blev bekant med den sufiske poeten Rumi (1207–1273) redan som vetgirig gymnasist, och diktverket Mesnavi i Eric Hermelins översättning från 1930-talet har följt honom livet igenom. Det är även den uttolkning som tjänar som exempel i Vreden och begäret, där Ekerwald djupläser verket och skapar en litterär ekokammare med klanger från såväl Platon och Goethe som indisk poesi.

Rumi levde i nuvarande Turkiet och hade som sufisk predikant otaliga följeslagare. Mesnavi, som handlar om den andliga verkligheten, var enligt Rumi »direktinspirerad från Gud«. Verket dikterade han sjungande till sin skrivare, hyllande kärleken och jordelivet. Och han hade svar på alla de frågor som ständigt jagar människan: Varför finns vi till? Varifrån kommer tankarna? Hur kommer det sig att vi för krig?