Weimartyskland

Löfte och tragedi

En storslagen historik över Weimarrepubliken.

  • Författare: Eric D. Weitz
  • Översättare: Claes-Göran Jönsson
  • Artikelnummer: 10583
  • Ill. i sv/v
  • Mjukband, 370 sidor, Dialogos

En tid av våldsamt experimenterande

En historisk epok fylld av progressiva och utopiska projekt inom politik och konst.

Den 11 augusti 1919 antogs en ­demo­kratisk, republikansk och parlamentarisk ­för­fattning av en konstituerande national­församling i ­Weimar; därmed inleddes den epok i tysk historia som har kommit att ­kal­las ­Weimarrepubliken. Det var en tid av turbu­lens inom politiken och ekonomin, av sällsynt nyskapan­de inom konsten, filmen och ­arkitekturen, av frigörelse – för både kropp och själ. Denna komplicerade och förunderligt ­kreativa era levandegör Eric D. Weitz, ­professor i ­historia vid University of Minnesota, i sin lärda, välskrivna bok Weimartyskland – Löfte och tragedi. Detta är berättelsen om hur ­Tyskland försökte att komma på fötter igen, hur demo­kratiska ­institutioner skapades och hur Berlin för­vand­la­des till ett centrum för den avant­gardistiska konsten. Boken ses som ett standard­verk om ­Weimartiden och har beskrivits med orden »detta är historieskrivning när den är som bäst«. Det här är den 3:e upplagan med ett nytt förord av författaren.